PETITVÄNNERNA
En sida för dig som är intresserad av Petit Basset Griffon Vendéen

 

Cecilia Gylén  ~  Altuna Göksbo  ~  749 71 Fjärdhundra  ~ 070 - 260 27 61
cilla@kruts.se